Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Gospelkoor Tin Speransa zingt krachtig lied 'Living Hope'

20 oktober 2021 · Leestijd 5 min

"Hoe groot was de kloof die tussen ons in lag. Hoe hoog de berg die ik niet kon beklimmen." Wellicht herken je je wel in deze eerste zinnen van het lied 'Living Hope'. Wat kunnen er soms moeilijke dingen op ons pad komen en wat kan God dan ver weg lijken. Maar het lied gaat gelukkig verder en mondt uit in een prachtige climax. "Jezus Christus, mijn levende hoop. Wij zullen u voor altijd de lof toezingen." Hopelijk kun je die woorden ook meezingen of laten resoneren in je hart. Zing of luister je mee?

Bekijk het lied

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Liedtekst met Nederlandse vertaling

How great the chasm that lay between us.
Hoe groot was de kloof die tussen ons in lag.

How high the mountain I could not climb
Hoe hoog de berg die ik niet kon beklimmen

In desperation, I turned to heaven
In wanhoop keerde ik me naar de hemel

And spoke your name into the night.
en sprak Uw naam in de nacht.

Then through the darkness,
Toen straalde door de duisternis,

Your loving kindness
Uw liefdevolle vriendelijkheid

tore through the shadows of my soul.
en scheen op de schaduwen van mijn ziel

The work is finished, the end is written:
Het werk is af, het einde is geschreven:

Jesus Christ, my living hope.
Jezus Christus, mijn Levende Hoop.

Who could imagine so great a mercy?
Wie kan zo’n grote genade bedenken?

What heart could fathom such boundless grace?
Welk hart zou deze grenzeloze genade kunnen doorgronden?

The God of ages stepped down from glory
De God van alle tijden stapte uit Zijn heerlijkheid

to wear my sin and bear my shame.
om mijn zonde en schaamte te dragen.

The cross has spoken, I am forgiven.
Het kruis heeft gesproken, ik ben vergeven.

The king of kings calls me His own.
De koning der koningen noemt mij Zijn familie.

Beautiful savior, I'm yours forever.
Prachtige redder ik ben van U voor altijd.

Jesus Christ, my living hope.
Jezus Christus, mijn levende hoop.

Hallelujah, praise the one who set me free,
Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd,

Hallelujah, death has lost its grip on me
halleluja, de dood heeft zijn greep op mij verloren

You have broken every chain,
U heeft elke ketting verbroken,

there's salvation in your name
er is redding in Uw naam

Jesus Christ, my living hope.
Jezus Christus, mijn levende hoop.

Hallelujah, praise the one who set me free,
Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd,

hallelujah, death has lost its grip on me.
halleluja, de dood heeft zijn greep op mij verloren.

You have broken every chain,
U heeft elke ketting verbroken,

there's salvation in your name
er is redding in Uw naam

Jesus Christ, my living hope.
Jezus Christus, mijn levende hoop.

Then came the morning that sealed the promise.
Toen kwam de ochtend die de belofte bezegelde.

Your buried body began to breathe.
Uw begraven lichaam begon te ademen.

Out of the silence, the roaring lion
Vanuit de stilte verklaarde de brullende leeuw

declared the grave has no claim on me.
dat het graf geen greep meer op mij heeft.

Then came the morning that sealed the promise
Toen kwam de ochtend die de belofte bezegelde

Your buried body began to breathe.
Uw begraven lichaam begon te ademen.

Out of the silence, the roaring lion
Vanuit de stilte verklaarde de brullende leeuw

declared the grave has no claim on me.
dat het graf geen greep meer op mij heeft.

Jesus, yours is the victory!
Jezus, aan U komt de overwinning toe!

Hallelujah, praise the one who set me free.
Halleluja, prijs Hem die mij heeft bevrijd.

Hallelujah, death has lost its grip on me.
Halleluja, de dood heeft zijn greep op mij verloren.

You have broken every chain,
U heeft elke ketting verbroken,

there's salvation in your name.
er is redding in uw naam.

Jesus Christ, my living hope.
Jezus Christus, mijn levende hoop.

Hallelujah, praise the one who set me free.
Halleluja, prijs degene die mij heeft bevrijd.

Hallelujah, death has lost its grip on me.
Halleluja, de dood heeft zijn greep op mij verloren.

You have broken every chain.
U heeft elke ketting verbroken.

There's salvation in your name.
Er is redding in uw naam.

Jesus Christ, my living hope.
Jezus Christus, mijn levende hoop.

Jesus Christ, my living hope.
Jezus Christus, mijn levende hoop.

Oh God, you are my living hope.
Oh God, U bent mijn levende hoop.

O praise the Name of the Lord our God.
O prijs de Naam van de Heer onze God

O praise His Name forevermore.
O prijs Zijn Naam voor eeuwig.

For endless days we will sing Your praise.
Wij zullen u voor altijd de lof toezingen.

Oh Lord, oh Lord our God.
O Heer, onze God.

--:--