Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Hartverwarmend! Jongetje zingt zijn lievelingspsalm voor zijn zusje in de couveuse

24 mei 2024 · Leestijd 2 min

Hoe hartverwarmend om te zien dat dit jongetje zijn lievelingspsalm voor zijn pasgeboren zusje zingt! Mooi om te zien dat zelfs de jongste generatie de Psalmen van huis uit meekrijgt en ermee opgroeit.

De weergave van deze tweet vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

We spraken Laura Kramer, de moeder van de twee kinderen. Ze vertelde dat de volgende twee Bijbelteksten heel belangrijk voor het gezin zijn:

Matheus 21:16: 'Hebt u nooit gelezen, uit de mond van jonge kinderen en zuigelingen hebt U voor Uzelf lof tot stand gebracht.' 
Lucas 18:16: 'Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods.'

Ze hoopt dat ze vele mensen hiermee mogen inspireren. Zo vertelde ze: "Zoals ik vroeger als jong meisje mocht zingen voor mijn zieke broer, wat troost gaf aan mijn ouders, zo ervaren wij troost en kracht als we onze zoon zo zien en horen zingen."

Liedtekst Psalm 134:3:

Dat 's HEEREN zegen op u daal';
Zijn gunst uit Sion u bestraal';
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer;
Looft, looft dan aller heren HEER.

--:--