Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Heerlijk! 1700 mannen zingen Psalm 104:1 en 17 in Katwijk

26 april 2023 · Leestijd 1 min

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Het blijft toch een prachtig gezicht: Zo veel zingende mannen bij elkaar! Onder leiding van Bert Noteboom zongen deze mannen bij de Mannenzang in Katwijk. Het orgel wordt bespeeld door Marco den Toom. Zing je mee met deze Psalm?

Liedtekst

Waak op, mijn ziel, loof d' Oppermajesteit.
Wat zijt Gij groot! wat spreidt Uw heerlijkheid,
Geduchte God, al luisterrijke stralen!
Zij baart ontzag door al de hemelzalen.
Het blinkend licht bedekt U als een kleed;
De hemel, dien G' als een gordijn verbreedt,
En uitspant voor Uw Goddelijke woning,
Verbergt voor d' aard' Uw prachtigste vertoning.

Ik zal, zolang ik 't levenslicht geniet,
Gods mogendheid verheffen in mijn lied.
Ik zal mijn God met lofgezangen eren,
Terwijl ik nog op aarde mag verkeren.
Mijn aandacht zal op Hem gevestigd staan,
En met vermaak Zijn grootheid gadeslaan;
Ik zal mij in den God mijns heils verblijden,
En dag op dag aan Hem mijn psalmen wijden.

--:--