Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Het is de Internationale Dag van Vergeving: Luister naar Sharon Kips met 'Als er vergeving is'

11 juli 2022 · Leestijd 3 min

Vergeven, het blijft een terugkerend thema in ons leven. Sinds 1994 is er een 'Internationale dag van Vergiffenis' die ons herinnert aan de conflicten die wij wellicht meemaken, óf om ons heen zien. Waar denk jij aan als je aan vergeving denkt? Heb jij iets moois of moeilijks meegemaakt met vergeven? Luister naar Sharon Kips die het lied 'Als er vergeving is' zingt en sta er een moment bij stil.

De weergave van deze video vereist jouw toestemming voor social media cookies.

Toestemmingen aanpassen

Gebed

Een prachtig gebed van Franciscus van Assisi om te bidden:

Heer, maak mij een instrument van Uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat heerst,
laat mij vergeven wie mij beledigde,
laat mij verzoenen wie in onmin leven,
laat mij geloof brengen aan wie twijfelt,
laat mij waarheid brengen aan wie dwaalt,
laat mij hoop brengen aan wie wanhoopt,
laat mij licht brengen aan wie in duisternis is,
laat mij vreugde brengen aan wie bedroefd zijn.

Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart
door te sterven, dat men verrijst tot het eeuwige leven. Amen.

Liedtekst

Hoe kan ik verder leven?
Hoe moet ik verder gaan?
Kan ik ooit vergeven, wat mij is aangedaan?
De wonden in mijn ziel,
de haat en bitterheid
Lijken niet te helen,
niet door woorden, niet door tijd.

Maar als er vergeving is,
kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen
Als er vergeving is,
kan er genezing zijn
En de weg van herstel kan beginnen.

O God, ik heb U nodig
Ik kan het zelf niet
Ik lijk haast te verstikken
In angst en in verdriet
Hoe kan ik ooit vergeven?
Zoals U mij vergeeft
Dwars door alles heen,
wat mij beschadigt heeft.

Maar als er vergeving is,
kan er genezing zijn
van de pijn en het verdriet diep van binnen
Als er vergeving is,
kan er genezing zijn
En de weg van herstel kan beginnen.

Geef mij de kracht van Uw liefde,
om verder te gaan
ook al zal er een litteken blijven bestaan
Want is Uw liefde niet sterker dan de dood
Uw vergeving niet dieper dan mijn nood.

Want waar Uw vergeving is,
zal genezing zijn
Van de pijn en het verdriet, diep van binnen
Waar Uw vergeving is,
zal genezing zijn,
en de weg van herstel kan beginnen…
en de weg van herstel kan beginnen…

--:--