Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Mooi lied en gebed om het jaar mee af te sluiten

30 december 2019 · Leestijd 2 min

Het jaar loopt ten einde. Altijd weer een moment om terug te blikken en ook vooruit te kijken. Misschien heb je zin in het komende jaar en verwacht je veel mooie momenten. Maar het kan ook zo zijn dat je het moeilijk vind om vooruit te kijken. Een nieuw jaar. Misschien het eerste jaar zonder een geliefde. Misschien staan er moeilijke dingen te gebeuren. Dit lied en dit gebed helpen je wellicht om alles in Gods hand te leggen en te weten dat je er nooit alleen voor staat!

Avondgebed van Maarten Luther

In Lucas 24 'bidden' de Emmaüsgangers: “Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde.” Deze woorden inspireerden Maarten Luther waarschijnlijk tot het schrijven van het volgende gebed:

HEER, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen.
Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag,
aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld.
Blijf bij ons met uw genade en goedheid,
met uw troost en zegen,
met uw woord en sacrament.
Blijf bij ons wanneer over ons komt
de nacht van beproeving en van angst,
de nacht van twijfel en aanvechting,
de nacht van de strenge, bittere dood.
Blijf bij ons in leven en in sterven,
in tijd en eeuwigheid.

Amen.

Liedtekst

Blijf bij mij, Heer, want d’avond is nabij.
De dag verduistert, Here, blijf bij mij!
Als and’re hulp m’ ontbreekt, geluk m’ ontvliedt,
der hulpelozen hulp, verlaat mij niet!

Geen vijand vrees ik, als Gij bij mij zijt,
tranen en leed zijn zonder bitterheid.
Waar is, o dood, uw schrik, graf, waar uw eer?
Meer dan verwinnaar blijf ik in de Heer.

Houd hoog uw kruis voor mijn verdonk’rend oog,
Licht in de schemer, leid mij naar omhoog!
De morgen daagt, de schaduw gaat voorbij:
in dood en leven, Heer, blijf mij nabij!

--:--