Ga naar submenu Ga naar zoekveld

Ons thema deze week is ‘Hosanna de Koning komt’

30 maart 2023 · Leestijd 3 min

‘Hosanna!’, het is een uitroep van vreugde, een zegekreet zou je kunnen zeggen. ‘Hosanna!’ roepen de mensen in de Bijbel voor Jezus die op een jonge ezel Jeruzalem binnenrijdt. Het volk wilde Hem koning maken en had bepaalde verwachtingen van wat Jezus zou gaan doen. Maar Hij deed iets anders. Hoe reageren de mensen daar op? En hoe reageer jij als God in je leven iets anders doet dan je zelf voor ogen had? Weet dat Jezus uiteindelijk toch Koning is! Dat mogen we bezingen.

Iedere donderdag starten we een nieuwe themaweek. In de uitzendingen van Nederland Zingt op zaterdag en zondag, online en in onze nieuwsbrief delen we liederen, verhalen en overdenkingen die met dit thema te maken hebben! Dit is er komend weekend te zien in onze uitzendingen op tv:

Nederland Zingt – zaterdag 1 april, 17:45 uur

In deze periode leven we toe naar Pasen. Met Palmpasen staat een feestelijke gebeurtenis centraal: onder luid gezang en gejuich kwam Jezus Jeruzalem binnen. “Hosanna voor de Zoon van David!” werd er geroepen. Die woorden klinken ook in de liederen die in deze uitzending langskomen.

Deze liederen gaan we zingen:

 • Juicht want Jezus is Heer / Hij is verheerlijkt (Sela en samenzang, Utrecht)
 • Hosanna (Gospel Boulevard)
 • Alles wat over ons geschreven is (Kampen Boys Choir en samenzang)
 • Ik wil mij gaan vertroosten (samenzang, Loenen aan de Vecht)
 • Jezus om Uw lijden groot (Margreet Rietveld)
 • Leer mij, o Heer, Uw lijden recht betrachten (Kampen Boys Choir en samenzang)
 • Aan Uw tafel (Sela, Deventer)
 • Glorie aan God (solisten en samenzang, Utrecht)

Nederland Zingt – Zondag 2 april, 11:05 uur

Je Koning komt eraan. Vol verwachtingen staan de mensen bij de poorten van de stad te wachten. Koning Jezus komt eraan! Iedereen is blij en opgetogen, maar blijft de sfeer zo? Spreker Gor Khatchikyan trekt dit verhaal door naar ons eigen leven en denkt na over de vraag “Wat gebeurt er als God voorbij de poorten van je hart komt?”. Wat treft hij daar aan? Ook door de liederen die in deze uitzending te horen zijn, leven we toe naar Pasen.

Deze liederen gaan we zingen:

 • Looft de Here mijn ziel (samenzang, Schiedam)
 • Hef je hoofd omhoog (samenzang, Eindhoven)
 • O kostbaar kruis / When I survey (Kampen Boys Choir, Wijk bij Duurstede)
 • Op U mijn Heiland blijf ik hopen (The Choir Company, Amersfoort)
 • Hef op uw hoofden (samenzang, Kortenhoef)
 • Kom in mijn hart (samenzang, Bolsward)
 • Psalm 98 en 66 (samenzang, Vianen)
--:--