Ga naar zoekveld

Bij U schuil ik

dinsdag 4 mei 2021

Psalm 25: 16-20

Uit de Bijbel

Psalm 25: 16-20 - Keer u tot mij en wees mij genadig,ik ben alleen en ellendig. Mijn hart is vol van angst, bevrijd mij uit mijn benauwenis.Zie mij in mijn nood, in mijn ellende,vergeef mij al mijn zonden. Zie met hoe velen mijn vijanden zijn,hoe ze mij dodelijk haten. Behoed mij en bevrijd mij,maak mij niet te schande, want ik schuil bij u. NBV

David maakt de rekening op van zijn leven. Hij heeft hoogte- en dieptepunten gekend, maar uiteindelijk zegt hij: Bij U schuil ik. God is zijn schuilplaats. Ervaar jij dat ook zo?

Deel deze overdenking: