Ga naar zoekveld

Bijbels ABC: Jubeljaar

maandag 10 juli 2017

Leviticus 25:10

Uit de Bijbel

‘Ook de schepping zelf zal bevrijd worden uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt.' (Romeinen 8: 21)

God maakt alle dingen nieuw!

Deel deze overdenking: