Ga naar zoekveld

Dank eerst voor alle zegeningen...

maandag 12 november 2018

Efeziërs 1:15,16

Uit de Bijbel

Vandaag starten we met een nieuwe serie overdenkingen. De komende dagen denken we samen met ds Orlando Bottenbley na over het gebed van Paulus in Efeziërs 1 en 3.

Efeziërs 1:15,16 - Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus, de Heer, en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden.

Deel deze overdenking: