Ga naar zoekveld

De andere trooster

donderdag 25 mei 2023

Johannes 14:16

Uit de Bijbel

Johannes 14:16 - Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn.

Vroeger stond er 'trooster', nu 'pleitbezorger'. Iemand die het voor je opneemt. De Heilige Geest kunnen we ook typeren als Goddelijke helper. De Heilige Geest is mijn helper, leert me geloven, maakt me bekwaam, geeft me leven. God is niet ver weg, boven je, maar God komt in je hart wonen. Hij bidt voor je en is je steun en toeverlaat. Wat zijn we rijk. Een God in de hemel en een voortdurende helper, hier op aarde.

Deel deze overdenking: