Ga naar zoekveld

De Heer vrezen

zondag 13 maart 2022

Psalm 86:11

Uit de Bijbel

Psalmen 86:11 - Leer mij, HERE, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen. NBG '51

Spreuken 9:10 - *De vreze des HEEREN is het beginsel der wijsheid. *Statenvertaling

Spreuken 19:23 - De vreze des HEEREN is ten leven. Statenvertaling

Psalmen 112:1 - Welgelukzalig is de man, die den HEERE vreest, […]. Statenvertaling

Spreuken 31:3 - Een vrouw, die den HEERE vreest, die zal geprezen worden. Statenvertaling

Deel deze overdenking: