Ga naar zoekveld

Doe het goede!

dinsdag 9 juli 2019

1 Petrus 2:12,15

Uit de Bijbel

1 Petrus 2:12 - Leid te midden van de ongelovigen een goed leven, opdat zij die u nu voor misdadigers uitmaken, door uw goede daden tot inzicht komen en God eer bewijzen op de dag waarop hij komt rechtspreken. NBV

1 Petrus 2:15 - God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de mond snoert. NBV

Deel deze overdenking: