Ga naar zoekveld

Een bastaardvolk

dinsdag 8 juni 2021

2 Koningen 17: 24, 25

Uit de Bijbel

2 Koningen 17: 24,25 - De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awwa, Hamat en Sefarwaïm naar de steden van Samaria, waar hij hun een woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. Deze mensen namen Samaria in bezit en gingen er wonen. De eerste tijd dat zij daar woonden, vereerden ze de HEER niet. Daarom liet de HEER leeuwen op hen los, die een aantal van hen verscheurden. NBV

Deel deze overdenking: