Ga naar zoekveld

Er zit een plan achter

vrijdag 7 april 2017

1 Korintiërs 15:25

Geloven uit liefde

Daniël 3:9-18

‘Ook al redt Hij ons niet.’ (vers 18)

Durf jij ook op God te vertrouwen als alles tegenzit?

Dat deden de drie vrienden van Daniël wel. Sadrach, Mesach en Abednego weigerden te knielen voor het beeld dat koning Nebukadnessar had laten maken. De koning dreigde hen in een brandende oven te laten gooien. Hij zei daarbij: “En dan zal er geen god zijn die jullie uit mijn hand zal kunnen bevrijden.”

De Bijbel vertelt: ‘Sadrach, Mesach en Abednego zeiden hierop tegen de koning: ‘Wij vinden het niet nodig, Nebukadnessar, uw vraag te beantwoorden, want als de God die wij vereren ons uit een brandende oven en uit uw handen kan redden, zal hij ons redden. Maar ook al redt Hij ons niet, majesteit, weet dan dat wij uw goden niet zullen vereren, noch zullen buigen voor het gouden beeld dat u hebt opgericht.’

Hoe vaak geloven wij alleen om een reden? Omdat God ons geholpen heeft. Omdat we die baan gekregen hebben, voor die studie geslaagd zijn. Omdat Hij dat en dat gebed verhoord heeft.

Maar die drie vrienden geloofden ondanks!

Ik zou niet willen beweren dat het eerste geen geloven is. Vaak begint het geloof op die manier. Maar zoals die drie vrienden geloofden, dat is wel puur. Je kiest niet voor God om wat Hij geeft, maar om wie Hij is. Vandaar de kop boven dit stukje: geloven uit liefde. Je kunt niet anders. Hoe de uitkomst ook zal zijn.

We hebben het altijd over die ongelovige Tomas. Maar wist je dat hij ook juist in dit opzicht een goed voorbeeld voor jou kan zijn. Tomas was de discipel die, toen hij begreep dat Jezus niet tegen te houden was en toch naar Jeruzalem wilde gaan, zei: “Laten we ook maar gaan om met Hem te sterven.” Eigenlijk zegt hij: ‘Ik ga liever mét Jezus dood dan dat ik zonder Hem verder zou leven.’ Dat is geloven uit liefde.

De drie vrienden geloofden als de profeet Habakuk, die zei: ‘Al zal de vijgenboom niet bloeien. Al zal de wijnstok niets opbrengen… toch zal ik juichen voor de Heer.’ Luther is ook zo’n mooi voorbeeld. Die werd veroordeeld tot de brandstapel. Maar voor de Rijksdag zei hij: ‘Hier sta ik, ik kan niet anders.’

Al deze mensen werden niet beschaamd in hun geloof en liefde.

Vraag - Zou jij durven zeggen: ‘God, ook al gaat U met mij een andere weg dan ik wil, ik ga voor U. Ik waag het met U!’

Deel deze overdenking: