Ga naar zoekveld

Geen bedelaars, maar zonen en dochters van de Allerhoogste!

donderdag 29 december 2022

Efeziërs 1:18,19

Uit de Bijbel

Efeziërs 1:18,19 - Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu Hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is van de erfenis die de heiligen van Hem ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. (NBV)

Deel deze overdenking: