Ga naar zoekveld

Geen garantie dat ons niets kan gebeuren

woensdag 18 januari 2023

Matteüs 10:31

Uit de Bijbel

Matteüs 10:31 - Wees dus niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen.

Neem de tijd om het hele hoofdstuk te lezen. In het licht van Gods liefde.

Deel deze overdenking: