Ga naar zoekveld

Gods liefde houdt nooit op

woensdag 27 december 2017

1 Korintiers 13:4-10

Uit de Bijbel

1 Korintiërs 13:4-10 De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze. De liefde zal nooit vergaan. Profetieën zullen verdwijnen, klanktaal zal verstommen, kennis verloren gaan - want ons kennen schiet tekort en ons profeteren is beperkt. Wanneer het volmaakte komt zal wat beperkt is verdwijnen.

'Gods liefde gaat nooit uit' - Wauw, hoe mooi is dat!

Deel deze overdenking: