Ga naar zoekveld

Gods Woord als een spiegel

dinsdag 21 februari 2017

Jakobus 1:23

Ons eigen hart

Jacobus 1:12-15

‘Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte, die hem lokt en meesleept.’ (vers 14)

God beproeft. De satan verzoekt.

In het dagelijks leven is het heel lastig om een beproeving en een verzoeking uit elkaar te halen. We weten immers niet of de duivel wel of niet bij een ramp of een gebeurtenis betrokken is. Misschien heeft God het Zelf zo willen doen en heeft de duivel er geen invloed op gehad.

Vergeet niet dat de duivel heel veel macht heeft. Denk maar aan de geschiedenis van Job. Wat gebeurden er vreselijke dingen met die vrome man. De satan ging heel ver. Zelfs de vrouw van Job gebruikte hij. Volgens haar kon Job God maar beter vaarwel zeggen en vervloeken.

Gelukkig had Job ook deze verzoeking door en luisterde hij niet naar haar. Maar je ziet hoe verzoekingen heel dichtbij kunnen komen. Uit een onverwachte hoek.

Toch zit het gevaar nog dichterbij. De Bijbel waarschuwt voor ons eigen hart. Het is Jezus zelf die ooit zei: ‘Uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster.’ (Matteüs 15:18)

Als het verkeerd is gelopen in ons leven, wijzen we vaak heel snel naar God, minder snel naar de duivel en nauwelijks naar onszelf. Probeer in zo’n situatie aan Jezus te denken. Hij is immers net zo geworden als wij. Hij bleef staande toen de satan hem aanviel. En hoe? Door te vertrouwen op Gods Woord alleen. Hetzelfde deed Hij aan het kruis op Golgota.

Blijf vertrouwen op Gods Woord. Als het moet tegen je eigen gedachten in.

Tip - laten we ook vooral niet de Heilige Geest vergeten: God, die wil wonen in ons hart. Ook dat lees je van Jezus. Hij ging door de kracht van de Heilige Geest naar de woestijn.

Deel deze overdenking: