Ga naar zoekveld

Hoe kun je verzoekingen weerstaan?

zaterdag 1 juni 2019

Matteüs 4:4

Uit de Bijbel

Matteüs 4:4 - Maar Jezus gaf hem ten antwoord: 'Er staat geschreven: "De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God."' NBV

Deel deze overdenking: