Ga naar zoekveld

Houd de sabbat in ere

donderdag 13 april 2023

Exodus 20:8-10; Marcus 2:23,24; Marcus 2:27,28

Uit de Bijbel

Exodus 20:8-10 - Houd de sabbat in ere, het is een heilige dag. Zes dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de zevende dag is een rustdag, die gewijd is aan de HEER, uw God; dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee, en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen.

Een rustdag, voor God en voor elkaar. De farizeeërs maakten zich druk, maar de Sabbat is bedoeld voor jou, om tot rust te komen. Om goed te doen. De dag apart te zetten, een feestdag voor jou en je omgeving, tot eer van Zijn naam. Dan is het een vreugdevolle dag.

Deel deze overdenking: