Ga naar zoekveld

'Ik ben de Eerste en de Laatste'

donderdag 5 april 2018

Openbaring 2:8-11

Wie overwint...

Openbaring 2:8-11

In het boek Openbaring schrijft Christus brieven aan zeven gemeenten. Zeven gemeenten die samen een duidelijk beeld geven van de kerk op aarde. En dat is een kerk die midden in de strijd staat. Op heel verschillende terreinen. De strijd van de gemeente van Smyrna bijvoorbeeld was een andere als die van Efeze. Maar ze strijden allemaal de strijd van het geloof. Ook onze situatie is verschillend. De een vecht tegen verleiding. De ander tegen kleingeloof. Een volgende tegen ziekte. Maar het zijn onderdelen van dezelfde strijd.

Uit de brieven blijkt dat Christus van al die situaties op de hoogte is. De hemel leeft mee. Jezus moedigt de gemeenten aan om de strijd niet op te geven. Aan het eind van elke brief worden de gemeenten opgeroepen om vol te houden. Om vooral te blijven strijden. Want zonder strijd zal er geen overwinning zijn.

De situatie op aarde is moeilijk. Wat zijn we zwak en kwetsbaar. Maar juist in die zwakheid openbaart God Zijn kracht. Zwakheden, tegenspoed en teleurstellingen kunnen je geloof juist versterken. Als we er maar geestelijk op reageren. Hoe duidelijker we onze zwakheden willen erkennen, des te vuriger kunnen we ons tot God richten en vragen om hulp.

Christus begrijpt wat we doormaken. Hij behaalde wél voortdurend de overwinning. Maar dat maakt de strijd niet minder intens.

Vraag - Op wat voor terrein speelt de strijd zich in jouw leven af?

Deel deze overdenking: