Ga naar zoekveld

Jurjen ten Brinke - De tien geboden (9)

dinsdag 14 mei 2024

Jurjen ten Brinke - De tien geboden (9)

Uit de Bijbel


Kolossenzen 3:5-10 - Laat dus wat aards in u is afsterven: ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht – hebzucht is afgoderij –, want om deze dingen treft Gods toorn degenen die Hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd, maar nu moet u alles wat slecht is opgeven: woede en drift, laster en vuile taal. Bedrieg elkaar niet langer, nu u de oude mens en zijn leefwijze afgelegd hebt en de nieuwe mens hebt aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper en zo tot inzicht komt.

Lied: Als nieuw geboren

Deel deze overdenking: