Ga naar zoekveld

Heb elkaar lief zoals Jezus ons liefheeft

maandag 30 juli 2018

Johannes 13:34,35

Uit de Bijbel

Tijd voor een nieuwe serie overdenkingen! De komende acht dagen gaan we samen met ds. Orlando Bottenbley nadenken over het thema 'Leven in Gods huisgezin'. Vandaag beginnen we met het feit dat we elkaar mogen liefhebben zoals Jezus ons liefheeft…

Johannes 13:34,35 - 'Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.'

Deel deze overdenking: