Ga naar zoekveld

'Niemand heeft me bijgestaan...'

vrijdag 7 oktober 2022

2 Timoteüs 2:8,9; 2 Timoteüs 4:13; 2 Timoteüs 4:16

Uit de Bijbel

2 Timoteüs 2:8,9 - Houd Jezus Christus in gedachten, uit het nageslacht van David, die uit de dood is opgewekt. Dit heb ik verkondigd, daarom heb ik veel te verduren en ben ik zelfs als een misdadiger gevangengezet. (NBV)

2 Timoteüs 4:13 - Als je komt, neem dan de mantel mee die ik in Troas bij Karpus heb laten liggen, en ook de boeken, vooral die van perkament. (NBV)

2 Timoteüs 4:16 - Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. (NBV)

Wat er ook gebeurt: Jezus is uit de dood opgewekt, houd Hem in gedachten. Net zoals Paulus dit aan Timoteüs meegaf, mogen wij ons hier ook aan vasthouden. Wat een hoopvolle gedachte!

Deel deze overdenking: