Ga naar zoekveld

Nooit kan het geloof teveel verwachten

zaterdag 7 juli 2018

Matteüs 8:5-13

'Bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden'

Matteüs 8:5-13 - Toen hij Kafarnaüm binnenging, kwam er een centurio naar hem toe die hem om hulp smeekte. 'Heer,' zei hij, 'mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn. Jezus antwoordde hem: 'Ik zal meegaan en hem genezen.' Daarop zei de centurio: 'Heer, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, u hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: "Ga!" dan gaat hij, en tegen een andere: "Kom!" dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: "Doe dit!" dan doet hij het.' Toen Jezus dit hoorde, verbaasde hij zich en hij zei tegen degenen die hem volgden: 'Ik verzeker jullie: bij niemand in Israël heb ik zo'n groot geloof gevonden.' (vers 5-11)

Is er een moment in jouw leven geweest dat je geloof even heel klein was? Wat heb je daar toen mee gedaan?

Deel deze overdenking: