Ga naar zoekveld

Over leiding van God

donderdag 30 november 2017

Ester 4:15

Geef je over aan Hem!

Ester 4:14,15 - 'Als jij nu je mond niet opendoet, nu het moment daar is, komt er van een andere kant wel uitkomst en redding voor de Joden. Maar jij en je vaders familie komen dan om. Wie weet ben je juist koningin geworden met het oog op een tijd als deze.' Toen liet Ester het volgende antwoord aan Mordechai geven: 'Roep alle Joden die in Susa wonen bij elkaar en vast voor mij: eet niet en drink niet, overdag niet en 's nachts niet, drie dagen lang. Ook ik zal op die manier vasten met mijn dienaressen. En na die voorbereiding zal ik naar de koning gaan, al is dat tegen de wet. Moet ik omkomen, goed, dan zal ik omkomen.' Mordechai ging weg en deed wat Ester hem had opgedragen.

Alles overgeven aan God. Wat is dát moeilijk. Dat kost strijd.

‘Je moet léren overgeven,’ zeggen we dan. Maar wat is dat? En hoe gaat dat?

Overgeven doet denken aan een strijd die verloren is. Op 15 mei 1940 gaf Nederland zich over aan de Duitsers. De dag daarvoor was Rotterdam gebombardeerd. Om verder bloedvergieten te voorkomen, gaf ons land zich over.

Je overgeven aan God heeft ook iets van een capitulatie. Je geeft je aan God gewonnen. Duidelijke voorbeelden uit de Bijbel zijn Job en Paulus. Job vocht met God. Na veel strijd gaf hij zich uiteindelijk over. Paulus vervolgde de aanhangers van Jezus Christus. Totdat hij Jezus in het echt ontmoette. Na veel strijd gaf ook hij zich over.

Het zal bij iedereen niet zo heftig gaan als bij die twee. Toch heeft iedere bekering iets van een overgave. Je geeft je over. Je legt je leven in handen van God. Je stopt met je verzet. Je vraagt of Hij de leiding wil nemen. Zoiets gaat niet vanzelf. Dat wil een mens van zichzelf niet. Dat kost strijd.

Pas daarna is er in ons leven met God op een andere manier sprake van overgeven. Overgave als toewijding aan God.

Een prachtig voorbeeld vinden we in Psalm 131. Koning David is daar aan het woord. Dat was overigens een koning die ook veel geestelijke strijd heeft gekend. Ook hij kon en wilde zich lang niet altijd overgeven aan Gods plan met zijn leven. Maar in deze Psalm is daar geen sprake van. David beleeft heerlijke momenten met God. Zoals je dat soms ervaart tijdens een preek of aan het Avondmaal. Maar het kan natuurlijk ook thuis. Momenten dat je geen strijd hebt. Dat je met blijdschap de weg met God gaat. Je kunt je helemaal overgeven. David vergelijkt het met het gevoel dat een kind moet hebben als het net gevoed is door zijn moeder en heerlijk in haar armen ligt te slapen.

Dat is een heel andere overgave. Het zijn momenten van volledige toewijding. Van opgaan in de Ander. Momenten van veiligheid en geborgenheid. Maar voordat een mens zover is… Daar gaat vaak veel strijd aan vooraf!

Maar het is geweldig om je aan God over te geven! Een oud lied zegt: ‘Neem mij gevangen Heer, dan ben ik waarlijk vrij.'

Citaat: ‘Hoeveel kracht iemand heeft, hangt af van de mate waarin hij zich heeft overgegeven.’ (William Booth)

Deel deze overdenking: