Ga naar zoekveld

Paul Visser - Gods verkiezing, hoe werkt dat?

vrijdag 12 januari 2024

Gods verkiezing, hoe werkt dat?

Uit de Bijbel


Herhaling 2021

1 Thessalonicenzen 1:4-6 - God heeft u lief, broeders en zusters. Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen: onze verkondiging aan u overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. U hebt ons nagevolgd, en daarmee de Heer: onder zware beproevingen hebt u de boodschap van het evangelie ontvangen met de vreugde van de heilige Geest.

Lied: Heer U bent mijn leven

Deel deze overdenking: