Ga naar zoekveld

Pleiten voor een zondig volk

zondag 11 oktober 2020

Exodus 32:11; Exodus 32:14

Uit de Bijbel

Exodus 32:11 - Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: 'Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd?' NBV

Exodus 32:14 - Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. NBV

Deel deze overdenking: