Ga naar zoekveld

Psalm 42

vrijdag 22 december 2017

Lied 'Psalm 42'

Tranen en toch verwachten

Is dit wel een lied om in de adventsperiode te zingen? Jazeker! Juist in de werkelijkheid van verdriet en zorgen kun je dit lied goed zingen. Want het lied vertelt van zingen in de nacht. Advent is hopen, in verdriet en zorgen, dat God ons zal helpen en redden. Dat Hij er zal zijn!

't Hijgend hert, der jacht ontkomen

Schreeuwt niet sterker naar ’t genot

Van de frisse waterstromen

Dan mijn ziel verlangt naar God

Ja, mijn ziel dorst naar den Heer

God des levens, ach, wanneer

Zal ik naad'ren voor Uw ogen

In Uw huis Uw Naam verhogen


O mijn ziel, wat buigt g' u neder

Waartoe zijt g' in mij ontrust

Voed het oud vertrouwen weder

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust

Want Gods goedheid zal uw druk

Eens verwiss'len in geluk

Hoop op God, sla 't oog naar boven

Want ik zal Zijn Naam nog loven


Maar de Heer zal uitkomst geven

Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt

'k Zal in dit vertrouwen leven

En dat melden in mijn lied

'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht

Zingen, daar ik Hem verwacht

En mijn hart, wat mij moog' treffen

Tot den God mijns levens heffen

Deel deze overdenking: