Ga naar zoekveld

Israël - Gods geliefde volk

woensdag 1 september 2021

Zacharia 2:12, Romeinen 9:11

Uit de Bijbel

Zacharia 2:12 - Want de HEER van de hemelse machten, die mij zijn grootheid heeft geopenbaard en die mij gezonden heeft, zegt over de volken door wie jullie geplunderd zijn: ‘Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel! NBV

Romeinen 9:11 - en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: ‘De oudste zal de jongste dienen.’ Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. NBV

De komende dagen bespreken we de lievelingen van God. Israël was en ís bijvoorbeeld een oogappel.

Deel deze overdenking: