Ga naar zoekveld

Tweede Kerstdag: Komt allen tezamen

zondag 26 december 2021

Lucas 2, Matteus 2

Uit de Bijbel

Lucas 2, Matteüs 2 - Wat is aanbidden eigenlijk? Dominee Arie van der Veer staat er in zijn korte kerstboodschap bij stil. Aanbidden is een gerichtheid op de ander. Op deze Tweede kerstdag buigen we als het ware mee met de herders en de wijzen uit het oosten. We gaan op de knieën voor Jezus. Komt, laten wij aanbidden, onze Koning.

Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Bethlehem

Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden die Koning De hemelse eng'len riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak Spoeden ook wij ons met eerbied'ge schreden

Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden die Koning

O Kind, ons geboren liggend in de kribbe neem onze liefde in genade aan U, die ons liefhebt U behoort ons harte

Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden Komt, laten wij aanbidden die Koning

Wij prijzen U voor eeuwig Wij prijzen U voor eeuwig Wij prijzen U voor eeuwig

o Koning

Deel deze overdenking: