Ga naar zoekveld

Zorg voor elkaar zoals Jezus voor ons zorgt

maandag 3 oktober 2022

Handelingen 2:44-47

Uit de Bijbel

Handelingen 2:44-47 - Allen die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit; steeds meer mensen werden gered. (NBV)

Gods zorg voor ons, leert ons om voor onze omgeving te zorgen. Hoe laat jij Gods zorg door je heen werken?

Deel deze overdenking: