Ga naar zoekveld

Zwieberend hart

zaterdag 12 maart 2022

Psalm 86:11

Uit de Bijbel

Psalmen 86:11 - Leer mij, HERE, uw weg, opdat ik in uw waarheid wandele; verenig mijn hart om uw naam te vrezen. NBG '51

Psalmen 34:19 - De Here is nabij de gebrokenen van hart. NBG '51

Spreuken 4:23 - Behoed uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen des levens. Statenvertaling

Lucas 12:34 - Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. NBG '51

Deel deze overdenking: