Hoor, de eng'len zingen d'eer

Liedtekst

Hoor, de eng'len zingen de eer
van de nieuw geboren Heer
Vreed' op aarde, 't is vervuld
God verzoent der mensen schuld
Voegt u, volken, in het koor
dat weerklinkt de hemel door
zingt met algemene stem
voor het kind van Bethlehem
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Hij, die heerst op 's hemels troon
Here Christus, Vaders Zoon,
wordt geboren uit een maagd
op de tijd die God behaagt.
Zonne der gerechtigheid,
woord dat vlees geworden zijt,
tussen alle mensen in
in het menselijk gezin.
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Lof aan U die eeuwig leeft
en op aarde vrede geeft
Gij die ons geworden zijt
taal en teken in de tijd
Al uw glorie legt Gij af
ons tot redding uit het graf
dat wij ongerept en rein
nieuwgeboren zouden zijn
Hoor, de eng'len zingen d'eer
van de nieuw geboren Heer

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
De Basiliek van de Heiligen Agatha en Barbara
Plaats van uitvoering
Oudenbosch
Dirigent
Marcel Koning
Uitvoerenden
Forever Worship
Eerste componist
Jakob Ludwig Felix Mendelssohn Bartholdy
Arrangement
Denise Brand
Taal
Nederlands
Thema's
GeboorteGenadeKerstLofprijzing
Schrijver
Charles Wesley