NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen

Liedtekst

Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht.
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen,
spelend voor Gods aangezicht,
engel Gods uit Isrels oude dagen ,
Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël.

Levensvorst, U loven de geslachten
en tot Uw verborgen tijd,
blijft de bruid Uw wederkomst verwachten,
't einde van haar bange strijd.
Houd haar waakzaam;
doe haar, 't hoofd geheven,
uit die hoge heilsverwachting leven,
tot zij op de jongste dag,
met U triumferen mag.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Hervormde kerk
Plaats van uitvoering
Kapelle
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Cornelis Rijnsdorp