Gebeden-medley

Liedtekst

a.
Leer mij naar uw wil te handlen
laat mij in uw waarheid wand’len
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.

Heer mijn God, ik zal U loven
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit
loof ik tot in eeuwigheid.

b.
Heer ik kom tot U
hoor naar mijn gebed,
vergeef mijn zonden nu
en reinig mijn hart

Jezus op uw woord
vestig ik mijn hoop.
U leeft en U verhoort
mijn bede tot U.

c.
Jezus hoor ons bidden
op dit stille uur.
Heer kom in ons midden
met uw heilig vuur

Dan zijn wij reisvaardig,
voor wat komen mag
en zien met verlangen,
naar de jongste dag.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Sint Walburgiskerk
Plaats van uitvoering
Zutphen
Dirigent
Bert Noteboom
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
George Whelpton
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Jan Visser