God is getrouw

Liedtekst

God is getrouw, zijn plannen falen niet
Hij kiest de zijnen uit, Hij roept die allen.
Die 't heden kent, de toekomst overziet,
laat van zijn woorden geen ter aarde vallen;
en 't werk der eeuwen, dat zijn Geest omspant,
volvoert zijn hand

De Heer regeert! Zijn koninkrijk staat vast
zijn heerschappij omvat de loop der tijden;
een sterke hand, die nooit heeft misgetast,
blijft met het heilig zwaard des Geestes strijden
de adem zijner lippen overmant
de tegenstand

De Heil’ge Geest, die haar de toekomst spelt
doet aan Gods kerk zijn heilgeheimen weten;
Hij, die haar leidt en in de waarheid stelt,
heeft zijn bestek met wijsheid uitgemeten;
Hij trekt met heel zijn kerk van land tot land
als Gods gezant.

Informatie over dit lied

Bundel
Liedboek voor de Kerken
Kerk van uitvoering
Sint Walburgiskerk
Plaats van uitvoering
Zutphen
Dirigent
Bert Noteboom
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Christian Gregor
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
Hendrik Pierson