NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Middelpunt van ons verlangen

Liedtekst

Middelpunt van ons verlangen,
trooster van 't ontrust gemoed,
Jezus, onze dankb're zangen,
loven Uwe liefdegloed.
Gij woudt van de hemel dalen,
op deez' diep bedorven aard',
en voor ons de schuld betalen,
die ons bang gemoed bezwaart.

Liefde, met wat medelijden,
zaagt Gij Adams kind'ren aan,
voor die zondaars woudt Gij strijden,
om hen van de vloek t' ontslaan.
Ja, Gij storttet bloed en tranen,
in het bang Gethsémane,
om voor ons de weg te banen,
naar 't gewest van rust en vree.

Liefd', in U is al ons leven,
doorkijkje Gij, Gij zijt ons hoogste goed.
Ja, Uw kruis heeft ons gegeven,
wat ons eeuwig leven doet.
O, hoe zijn w' aan U verbonden,
Jezus, Redder, 's Vaders Zoon,
onze harten, onze monden,
juichen dankbaar tot Uw troon.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Martini Kerk
Plaats van uitvoering
Groningen
Dirigent
Anton Stulp
Uitvoerenden
Christelijk mannenkoor Albatros
Arrangement
Marco den Toom
Taal
Nederlands
Thema's
DankzeggingLiefdeLofprijzing
Schrijver
Ahasverus van den Berg