Nader mijn God bij U

Liedtekst

Nader mijn God, bij U
zij steeds mijn beê
zij 't levenspad soms ruw
gaat Gij maar mee
Dan kent mijn ziele rust
mij van Uw trouw bewust,
wacht ik aan blijder kust
Uw sabbatsvree

Wanneer voor mijn gezicht
de ladder rijst
die naar u, bron van licht
mijn ziele wijst
‘k Zie dan in ’t bangst gevaar
uw heil’ge eng’lenschaar
die U alzegenaar
al dienend prijst

En wenkt Uw eng'lenstoet
eens opwaarts mij
in 's hemels zonnegloed
verjongd en vrij
'k Juich dan op hoge toon
bij 't nad'ren van Uw troon
'k Ben eeuwig nu Uw zoon
en U nabij
Amen

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Sint-Catharinakerk
Plaats van uitvoering
Eindhoven
Dirigent
Martin Mans
Uitvoerenden
The Martin Mans Formation
Eerste componist
Lowell Mason
Arrangement
Martin Mans
Taal
Nederlands