Onze Vader

Liedtekst

Onze Vader in de hemel,
Uw naam worde geheiligd,
Uw koninkrijk kome,
Uw wil geschiede zoals in de hemel ook op aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef ons onze schulden
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven.
En leid ons niet in verzoeking,
maar verlos ons van het kwade.
Want van U is het koninkrijk
en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid.
Amen.

Informatie over dit lied

Bundel
Nieuwe Liedboek
Kerk van uitvoering
Loolaankerk
Plaats van uitvoering
Apeldoorn
Dirigent
Daniël Rouwkema
Uitvoerenden
Magnificat
Eerste componist
Daniël Rouwkema
Taal
Nederlands
Schrijver
Sytze de Vries