NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Ook voor mij

Liedtekst

Laat Uw Zoon, door U gezonden,
ook voor mij gekomen zijn.
Maak mij vrij door Zijn verlossing,
maak mij door Zijn offer rein.

Laat Zijn komst op deze aarde,
mij tot zegen zijn, o Heer.
Wees mij om Zijn naam genadig,
maak mij levend tot Uw eer.

Laat mij door genade weten,
Jezus droeg mijn schuld en Hij,
redde door Zijn dood en lijden,
vele and’ren, maar ook mij.

Ja, dan weet ik van verlossing,
door Uw Geest en door Uw woord.
Hij is ook voor mij gekomen,
‘k heb het zelf van Hem gehoord.

Ja, dan ben ik vrij van zonden,
vrij van satan, hel en graf,
omdat Christus kwam op aarde,
ook voor mij Zijn leven gaf.

Ja dan zal ik eeuwig zingen,
't is alleen door U, o Heer,
om het eeuwig welbehagen,
God Drieënig, U de eer.
Amen.

Informatie over dit lied

Kerk van uitvoering
Grote of Maria Magdalenakerk
Plaats van uitvoering
Goes
Dirigent
Peter Wildeman
Uitvoerenden
Het Hollands meisjeskoor
Eerste componist
Dick van Luttikhuizen
Taal
Nederlands
Thema's
DankzeggingGebedTroost
Schrijver
Dick van Luttikhuizen