NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Psalm 150 - Intrada voor 3 orgels

Liedtekst

Looft God, looft Hem overal
Looft de Koning van 't heelal
om zijn wonderbare macht,
om de heerlijkheid en kracht
van zijn naam en eeuwig wezen.
Looft de daden, groot en goed,
die Hij triomferend doet.
Hem zij eer, Hij zij geprezen.


Hef, bazuin, uw gouden stem,
harp en fluit, verheerlijkt Hem!
Cither, cimbel, tamboerijn,
laat uw maat de maatslag zijn
van Gods ongemeten wezen,
opdat zinge al wat leeft,
juiche al wat adem heeft
tot Gods eer. Hij zij geprezen

Informatie over dit lied

Bundel
Nieuwe Liedboek (psalmen)
Kerk van uitvoering
Sint-Bonifatiuskerk
Plaats van uitvoering
Leeuwarden
Dirigent
Bert Kruis
Uitvoerenden
Samenzang
Eerste componist
Traditional
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Thema's
LofprijzingPsalm
Schrijver
Martinus Nijhoff