Psalm 47

Liedtekst

Juicht, o volken, juicht,
handklapt en betuigt
onze God uw vreugd,
wees tezaam verheugd,
zingt des Hoogsten eer,
buigt u voor Hem neer.
Alles ducht zijn kracht,
alles vreest zijn macht.
Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid
over 't rond der aard
wijd en zijd vermaard.

God vaart voor het oog
met gejuich omhoog;
't schel bazuingeluid
galmt Gods glorie uit.
Heft de lofzang aan,
zingt zijn wonderdaân.
Zingt de schoonste stof,
zingt des Konings lof
met een zuiv're galm, met een blijde psalm;
Hij, de Vorst der aard,
is die hulde waard.

Informatie over dit lied

Bundel
Oude berijming 1773
Kerk van uitvoering
Bovenkerk
Plaats van uitvoering
Kampen
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Reformatiekoor
Eerste componist
Traditional
Taal
Nederlands