Vader, vol van vrees en schaamte

Liedtekst

Vader, vol van vrees en schaamte,
buigen wij voor U.
Heel Uw werk, door ons vertreden,
klaagt ons, mensheid aan bij U.

Heer ontferm U over ons,
die schuldig voor U staan.
U bent onze God en Redder,
neem ons in Uw liefde aan.

Vader, in dit uur der waarheid,
keren w' ons tot U.
O, vergeef ons, Heer herstel ons,
maak ons hart en leven nieuw.

Vul ons met Uw heil'ge Geest,
geef vuur en kracht steeds weer.
Ieder zal Uw macht aanschouwen,
dat wij Uw naam verhogen Heer.
Uw naam verhogen Heer.

Informatie over dit lied

Bundel
Opwekking
Kerk van uitvoering
Hervormde kerk
Plaats van uitvoering
Kapelle
Dirigent
Martin Zonnenberg
Uitvoerenden
Lailly Voices
Eerste componist
Adrian Snell
Arrangement
Martin Zonnenberg
Taal
Nederlands
Schrijver
J. Vermeyden