NPO Logo EO Logo Icon--youtube Icon--facebook Icon--twitter Icon--instagram Icon--snapchat Icon--pinterest Icon--whatsapp Icon--mail play video image audio close menu search next

Van U wil ik zingen

Liedtekst

Van U wil ik zingen,
wie d’ eng’len omringen,
al juichend getuigend,
Uw goedheid, o Heer.
'k Wil loven en danken,
met woorden en klanken
en prijzen Uw goedheid
en liefde steeds meer.

Mag immer mijn harte,
in vreugd en in smarte,
zich leren te keren,
o God, tot Uw troon.
Verhoor mijn verlangen,
wil leiden mijn zangen,
tot ‘k, Vader, benader,
der engelen toon.

Mag hier dan mijn zingen,
Uw heem’len doordringen
en juub’lend zich mengen,
met hemelse toon,
tot ‘k eenmaal hierboven,
U eeuwig mag loven,
als ‘k juichend zal staan,
bij Uw stralende troon.

Informatie over dit lied

Bundel
Johannes de Heer
Kerk van uitvoering
Martini Kerk
Plaats van uitvoering
Groningen
Dirigent
Marco den Toom
Uitvoerenden
Samenzang
Arrangement
Marco den Toom
Taal
Nederlands
Thema's
Lofprijzing