Ga naar zoekveld

Hoop & Troost

Liederen kunnen troost geven op momenten van gemis of verdriet. Luister de schitterende Nederland Zingt liederen in deze tijden om te ervaren dat God bij je is, in tijden van vreugde maar ook van verdriet. Neem ook eens een kijkje op ikmisje.eo.nl voor meer verhalen rondom rouwverwerking.

Liederen in deze afspeellijst

1
Toekomst vol van hoop
2
Voetstappen in het zand
3
Ga met God en Hij zal met u zijn
4
Ik zal er zijn
5
Houd mij vast
6
Ik bid voor jou
7
Al de weg leidt mij mijn Heiland
8
Wees niet bevreesd
9
Stil - Verberg mij nu
10
Luister naar de wind
11
Daar ruist langs de wolken
12
Scheepke onder Jezus' hoede
13
Gebed voor mijn kinderen
14
Kijk vooruit loop verder
15
Verborgen zegeningen
16
Psalm 43
17
Ere zij aan God de Vader
18
Elke traan is een gebed
19
Op bergen en in dalen