Ga naar zoekveld

Aan het kruis genageld

Aan het kruis genageld hebt Gij mij gekocht toen Gij, Here Jezus Satan overmocht Heel mijn schuld voldeed Gij met uw kostbaar bloed dat is wat mij dankbaar eeuwig juichen doet Aan het kruis genageld is het handschrift dat tegen mij getuigde en 't bewijs bevat van mijn vele zonden 'k ben voor eeuwig vrij met uw bloed dat rein maakt kocht Gij Heer ook mij. Bij het kruis aanbid ik U, mijn Heer en God. 'k Ben met U verbonden. Welk een zalig lot heb ik reeds op aarde, maar oneindig meer wacht mij in de toekomst als 'k bij U ben, Heer.