Ga naar zoekveld

Abba Vader

Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe U alleen doorgrondt mijn hart U behoort het toe Laat mijn hart steeds vurig zijn U laat nooit alleen Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen Dat mijn wil voor eeuwig zij d'uwe en anders geen laat mijn hart nooit koud zijn, Heer laat mij nimmer gaan Abba, Vader, laat mij zijn slechts van U alleen