Ga naar zoekveld

Alle volken looft de Here

Alle volken, looft de Here, aarde, zing een vrolijk lied. Juicht nu allen, geeft Hem ere, Hij vergeet de Zijnen niet. In het beurtgezang der sferen, in des afgronds bange kreet, ruist de lof, de lof des Heren, die de Zijnen niet vergeet. Uit Hem vloeien alle krachten, tot Hem stijg' der aarde lied. Zalig, wie de Heer verwachten, Hij vergeet de Zijnen niet. Smelt dan samen, Hem ter ere, diept' en hoogheid, lust en leed, in het loflied aan de Here, die de Zijnen niet vergeet.