Ga naar zoekveld

Als g'in nood gezeten

Als g’ in nood gezeten Geen uitkomst ziet Wil dan nooit vergeten: God verlaat u niet Vrees toch geen nood ’s Heren trouw is groot En op ’t nachtlijk duister Volgt het morgenrood Schoon stormen woeden Ducht toch geen kwaad God zal u behoeden Uw toeverlaat God blijft voor u zorgen goed is de Heer En met elke morgen Keert zijn goedheid weer Schoon g’in ’t verdriet Nergens uitkomst ziet Groter dan de helper Is de nood toch niet Wat ons ontviele Redder in nood Red slechts onze ziele Uit zond’ en dood